โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติก
ครั้งที่ 4 (2016-2017)
EN
เขาเขียวเอสตาเต้แคมป์ปิ้งรีสอร์ทแอนด์ซาฟารี