โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติก
ครั้งที่ 4 (2016-2017)
EN
กระบี่ ลา พลาญา รีสอร์ท