โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติก
ครั้งที่ 4 (2016-2017)
EN
เกาะกูดอ่าวพร้าวบีชรีสอร์ท